مسئوليت

مسئوليت

  • چترهای حسن نیت را به مدارس لیوژو و تایلند اهدا کنید
  • حفاظت از حیوانات وحشی در حال انقراض
  • صندوق آموزش به دانش آموزان خانواده های فقیر در ژائویان اهدا می شود
  • به منطقه فاجعه Ya'an کمک مالی کنید
  • از منطقه فاجعه در لودیان حمایت کنید
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy